Ons team

Mondzorg de Waterweg werkt met teamleden die ieder een eigen functie vervullen. Zo kunnen wij u alle tandheelkundige zorg verlenen. Wilt u door een vaste behandelaar worden geholpen? Dan kunnen wij dat met u afspreken. Het kan dan zijn dat u niet elke gewenste werkdag terecht kunt.

Ons team bestaat uit:

Tandarts T. Forooghi Tabrizi:
Tandarts

Ingeschreven in het vakgerelateerde kwaliteitsregister
Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging
Gevolgde na- en bijscholing in afgelopen kalenderjaar 45 uur, waarvan 45 uur bij door het kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.
[Big-registratienummer: 9055595102
Relatie tot de praktijk: (eigenaar)

Tandartsassistente: H. Aoulad Yahya

Tandartsassistente (ook preventieassistente): S. Eliuygun

Onze Tandartspraktijk

U kunt bij ons terecht voor:

Algemene tandheelkunde
Gebitsprotheses (Kunstgebit)
Kronen en Bruggen
Wortelkanaal behandeling
Mondhygiëne
Cosmetische tandheelkunde
Totale gebitsrehabilitaties

Volg ons op Facebook